Available courses

Dnes se zaměříme na příslovečné spřežky. 

Nejdříve se podívejte na přiložený odkaz videa.

https://www.televizeseznam.cz/video/vyuka-jazyku/cesky-jazyk-prislovecne-sprezky-64061266

Potom si do školního sešitu opište z učebnice na straně 42 Příslovečné spřežky. Vše co je na žlutém podkladu.

A vypracujte cvičení 1a) do školního sešitu, vyberte správnou možnost. Celé cvičení přepište do sešitu.